Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A Régens Zrt. általános szerződési feltételei

 

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, amelyben a RÉGENS tájékoztatja a Megrendelőket a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen általános szerződési feltételeket törvényes képviselőjével együtt olvassa el, és beleegyező nyilatkozatait csak törvényes képviselője hozzájárulásával tegye meg.

AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL (ILLETVE PAPÍR ALAPÚ SZERZŐDÉS ESETÉBEN AZ ÁSZF MINDEN OLDALON VALÓ ALÁÍRÁSÁVAL ÉS MEGKÜLDÉSÉVEL) A MEGRENDELŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL SZAVATOSSÁG ÉS KÁRTÉRÍTÉS, TOVÁBBÁ AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA TEKINTETÉBEN A MAGYAR POLGÁRI JOG RENDELKEZÉSEITŐL ELTÉRŐ FELTÉTELEKET TARTALMAZ, KÉRJÜK, HOGY EZEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogszabályok által biztosított többlet jogaival kapcsolatos részeket dőlt betűvel jelöltük.

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A RÉGENS Zrt. (továbbiakban: RÉGENS) a jelen szerződésben foglaltak szerint AIrite beszédfelismerő alkalmazás használatát jelentő szolgáltatást vállal, amelyben a Megrendelő által feltöltött hanganyagot az alkalmazás szöveggé alakítja, leiratozza. Az alkalmazás részletes leírását itt érheti el: https://www.regens.com/ai/hu/terms-of-use/

A RÉGENS szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat / közreműködőket vehet igénybe. Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés létrejöhet:

 • hagyományos (off-line: megrendelés és visszaigazolás, illetve ajánlat és ajánlat elfogadása személyes, postai) úton, vagy
 • elektronikus (on-line: megrendelés és visszaigazolás, vagy ajánlat és elfogadása e-mailen, Interneten) módon, és
 • egyedi szerződéskötés útján.

A visszaigazolásban, illetve a Megrendelő által elfogadott ajánlatban vagy a felek által létrejött szerződésben kell meghatározni, ha az alkalmazás használati feltételeitől felek eltérnek és egyedi feltételeket határoznak meg. Amennyiben felek egyedi feltételeket nem határoznak meg, úgy az ajánlat és annak elfogadása, illetve a megrendelés és visszaigazolás jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt képezi a felek között létrejövő szerződést az alkalmazás használata tárgyában.

2.2. Az ajánlatkérésre a Megrendelő ár és egyéb egyedi feltételeket tartalmazó ajánlatot kap. Az ajánlat vállalkozások esetén nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő elfogadja, ezt írásban (postai úton, vagy elektronikus úton, illetve a RÉGENS on-line felületén) kell visszaigazolnia az általános szerződési feltételek elfogadásával (az ÁSZF minden oldalon történő aláírásával és megküldésével vagy elektronikus úton az ÁSZF-el egyetértését jelölve) együtt.

Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás, illetve az ajánlat és az ajánlat elfogadása megegyezik, a szerződés létrejön, amely– online rendszeren való kitöltésen keresztül, illetve elektronikus úton történő küldés esetén - elektronikus írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben az a fél által megjelölt (beregisztrált) hivatalos elektronikus címéről került elküldésre.

Az ajánlatkérés, ajánlat vagy megrendelés és visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve magyar.

Amennyiben az elektronikus szerződéskötés folyamatában bármilyen probléma merül fel (pl. téves adatbevitel), kérjük, hogy keresse közvetlenül társaságunkat az ÁSZF végén található elérhetőségeken.

3. Szolgáltatás

3.1. A Megrendelő a saját költségére és kockázatára tölti fel – vagy speciális igények esetén az egyedi szerződésben rögzítettek szerint küldi meg – a hanganyagot (továbbiakban: minta) a RÉGENS részére. Az alkalmazás használatával kapcsolatban ezen a linken érhető el bővebb információ:https://alrite.io. Kérjük, hogy megrendelése, vagy ajánlatunk elfogadása előtt tanulmányozza át a használati feltételeket.

A leiratozás pontossága, minősége nagyban függ a hanganyag minőségétől, felvétel körülményeitől pl. mikrofon minőség. Az alkalmazásban előzetes tesztjeink alapján a leiratozás pontossága 90% körüli (felvétel körülményeitől függően).

A Régens Zrt., mint az alkalmazás szolgáltatója minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok leiratozásának és feliratozásának pontosságának érdekében. Az esetleges hibákkal és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos közvetett és közvetlen károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, az alkalmazást a felhasználó saját felelősségére használja. A svéd, portugál, lengyel és olasz beszédfelismerési modellek Max Bain által kifejlesztett szoftvert tartalmaznak.

3.2. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a RÉGENS vele szerződéses kapcsolatban álló közreműködő alvállalkozója számára minden, a Megrendelő által a RÉGENS tudomására hozott, szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos információt kiadjon, ismertessen.

3.3. A hanganyagok kezelésére, megőrzésére vonatkozóan az adatkezelési tájékoztató tartalmaz további információkat (https://www.regens.com/ai/hu/information-about-data-processing/)

3.4. Az előfizetés meghosszabbítására vonatkozó feltételek:

 • Amennyiben Megrendelő előfizetésének 1 éves időszaka még nem járt le, azonban időkerete teljesen kimerült, bármely csomagra való előfizetése engedélyezett, és az új előfizetésként él az aktiválástól számított 1 éves előfizetési időszakkal.
 • Amennyiben Megrendelő előfizetésének 1 éves időszaka még nem járt le, azonban időkerete teljesen kimerült, bármely csomagra való előfizetése engedélyezett, és az új előfizetésként él az aktiválástól számított 1 éves előfizetési időszakkal.
  • Az érvényes előfizetésével megegyező előfizetési csomag vásárlása esetén az újonnan vásárolt időkeret hozzáadódik az érvényes előfizetéséhez rendelkezésre álló időkerethez.
  • Az érvényes előfizetési csomagnál magasabb szintű előfizetési csomagra (magán célú felhasználás esetén Lite csomagról Plus csomagra, üzleti célú felhasználás esetén Prime csomagról Premium vagy Professional, illetve Premium csomagról Professional csomagra) váltáskor az érvényes előfizetésből fennmaradó időkeretet arányosítani kell a két előfizetési csomag díja közötti különbözet percre levetített díja alapján, és az új előfizetési csomag időkeretéhez hozzáadódik az így arányosított időkeret, az új előfizetési csomaghoz elérhető funkciókra felhasználhatóan. A díjszámítás alapját a váltás pillanatában a csomagok közötti díjkülönbözet adja, amelyről a Megrendelő a magán célú felhasználási csomagok esetén a felületen, az üzleti célú felhasználási csomagok esetén Vállalkozótól ajánlatot kérve tájékozódhat.
  • Az érvényes előfizetési csomagnál alacsonyabb szintű előfizetési csomagra (magán célú felhasználás esetén Plus csomagról Lite csomagra, üzleti célú felhasználás esetén Professional csomagról Premium vagy Prime, illetve Premium csomagról Prime csomagra) váltáskor az érvényes előfizetésből fennmaradó időkeretet arányosítani kell a két előfizetési csomag díja közötti különbözet percre levetített díja alapján, és az új előfizetési csomag időkeretéhez hozzáadódik az így arányosított időkeret, az új előfizetési csomaghoz elérhető funkciókra felhasználhatóan. A díjszámítás alapját a váltás pillanatában a csomagok közötti díjkülönbözet adja, amelyről a Megrendelő a felületen, vagy az üzleti célú felhasználási csomagok esetén Vállalkozótól ajánlatot kérve tájékozódhat.

3.5. A Starter verzióra történő váltáskor a Megrendelő aktuális előfizetésének időkerete, illetve aktuális csomagjának funkcionalitása a továbbiakban nem elérhető (azaz Megrendelő számára elveszik: a megmaradó időkeretet a RÉGENS-nek nem áll módjában arányosítani, a fel nem használt időkeretre eső összeget nem áll módjában visszatéríteni), kizárólag a Starter verzió keretében biztosított funkcionalitás, illetve az abban biztosított, havonta megújuló időkeret áll a továbbiakban rendelkezésére.

3.6. A szolgáltatás másnak tovább nem értékesíthető, a szerződés nem átruházható: azaz a magánszemély előfizető a szolgáltatást kizárólag saját maga és saját céljára, a jogi személy előfizető saját tevékenysége körében használhatja fel a tevékenységet végző munkatársai vagy szerződéses közreműködői által. Bármilyen egyéb felhasználási cél vagy igény esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba egyedi ajánlatért. Az egyéni vállalkozók, akik az alkalmazást üzleti tevékenységük támogatására kívánják felhasználni, ehhez az üzleti licencet szükséges megvásárolniuk.

4. Általános vállalási díjak, határidők

4.1. A határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap, valamint az átadás és átvétel napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a RÉGENS a hanganyag hibája, hiányossága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni a leiratozást és erről a Megrendelőt értesíti.

4.2. Az alkalmazás használatának, a leiratozásának vállalási díját és időtartamát az elfogadott ajánlat vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az alkalmazás működéséhez szükséges, hogy a Megrendelő a díjat megfizesse és az a RÉGENS bankszámláján jóváírásra kerüljön, kivéve, ha egyedi igények miatt a felek másképp állapodtak meg; ebben az esetben a határidőben, díjban vagy az alkalmazás működésének indításában felek az ajánlatban és annak elfogadásában vagy az egyedi szerződésben állapodnak meg.

Az alkalmazás a vállalási díj RÉGENS bankszámláján történő jóváírást követő 2 munkanapon belül indítható és működtethető, amely tényről a Megrendelő e-mailes értesítést kap.

5. Fizetési feltételek

5.1. A fizetés módja banki átutalás, illetve Interneten keresztüli kártyaszám megadása (mail order). Az átutalást a RÉGENS 10700079-02430207-51100005 számú bankszámlájára kell teljesíteni, a fizetési határidőt, esetleges fizetési ütemezést egyedi feltételek esetén az egyedi szerződés, illetve ajánlat tartalmazza. Az általános fizetési határidő: 8 nap.

5.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a 2013. évi V. törvényben foglalt késedelmi kamatot köteles megfizetni.

5.3. Az előfizetés díját a Megrendelő az OTP SimplePay felületén biztonságos online bankkártyás fizetéssel, PayPal fiókján keresztül,vagy átutalással rendezheti.

5.4.Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Régens Zrt. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D) adatkezelő által az Alrite (https://alrite.io) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név és email cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

6. Hibás teljesítés, felelősségvállalás, kártérítés

6.1. A RÉGENS vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint:
A RÉGENS kifogást a leirat Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül fogad el.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a leiratozás nem teljesen pontos, továbbá a hanganyag minőségétől, a felvétel körülményeitől függ, ezért a hibás leiratozás miatt kártérítési kötelezettséggel Megrendelő nem léphet fel a RÉGENS-sel szemben.

6.2. A RÉGENS nem vállal felelősséget:

 • a nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, információkból eredő károkért, költségekért,
 • a Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy nem tőle elvárhatóan tett eleget,
 • a hanganyagban felelhető anyagi technikai hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért,
 • a minta hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért,
 • a minta jogot sértő tartalmából eredő károkért,
 • egyéb, a RÉGENS-nek nem felróható magatartásából eredően bekövetkezett késedelmes teljesítésért, károkért.
 • az Open AI és DeepL szolgáltatások igénybevételéből eredő, az Open AI és DeepL szolgáltatóknak felróható olyan károkért, amelynek bekövetkeztében a Régens nem hatott közre, és azt a technika állása szerint előre nem láthatta, meg nem akadályozhatta.

A RÉGENS maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

A RÉGENS kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott szolgáltatás nem egzakt tudományra, hanem egy minta adott pillanatban történő vizsgálatára irányul, továbbá Megrendelő figyelmét felhívta arra a tényre, hogy a hanganyag minősége jelentősen befolyásolja a leiratozás lehetőségét, valamint az alkalmazás ellenszolgáltatás nélkül DEMO üzemmódban elérhető volt a felhasználók részére annak éles indítása előtt.

Megrendelő fenti, szokásostól eltérő kártérítési és igény-bejelentési határidőket és feltételeket megértette, és azokat elfogadja.

7. A szerződés megszűnése

7.1. A Megrendelő és a RÉGENS között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, az ajánlatban és annak elfogadásában (illetve egyedi szerződésben) meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

7.2. A Megrendelő a szerződéstől a RÉGENS igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat vagy a szerződést felmondhatja, az alkalmazás beindítása vagy egyedi szerződés esetén a hanganyag megküldése után azonban Vállalási díj a RÉGENS-t megilleti, kivéve, ha a RÉGENS a szolgáltatást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta és magát jogszerűen kimenteni nem tudta, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

Amennyiben a Megrendelő határozott időre és meghatározott számú leiratozásra rendelte az alkalmazást a RÉGENS bankszámláján jóváírt vállalási díj abban az esetben is megilleti a RÉGENS-t, ha a Megrendelő a leiratozási szolgáltatást nem vette teljesen vagy részben igénybe.

A Fogyasztónak minősülő Megrendelő – a RÉGENS beérkezett ajánlatát követően és az ajánlat ismeretében elküldött - megrendelése elküldésével kéri, hozzájárul ahhoz, és egyben feljogosítja arra a RÉGENS-t, hogy a teljesítést megkezdje a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben biztosított elállási/felmondási joga lejártát megelőzően; a RÉGENS tájékoztatja arról a Megrendelőt, hogy a teljesítést a vállalási díj beérkezését követően azonnal megkezdi. A Fogyasztónak minősülő Megrendelő tudomásul veszi és egyben beleegyezik abba, hogy a Korm. rendelet 20.§-ában biztosított 14 napos indokolás nélküli felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszti.

7.3. A RÉGENS akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A Régens mindaddig nem köteles beüzemeltetni az alkalmazást vagy a leiratozást megkezdeni, amíg bankszámláján a vállalási díj jóváírásra nem került kivéve ha felek írásban eltérően állapodtak meg.

8. A szerződés érvényessége, hatálya, az általános szerződési feltétel hatálya

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban (ajánlatban és annak elfogadásában), illetve az egyedi szerződésekben foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak. Amennyiben az egyedi szerződésben, egyedi ajánlatban és annak elfogadásában, illetve egyedi megrendelésben és visszaigazolásában a feltételek eltérnek, illetve ellentétesek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől, úgy az azokban foglalt feltételek érvényesek a Megrendelő és a Régens jogviszonyára.

Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a hatályba lépést megelőző 30 nappal a Régens tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő nem kívánja a megváltozott feltételeket elfogadni, úgy a szerződés hatálya alatt a Megrendelő által elfogadott Általános Szerződési Feltétel marad érvényben. A Megrendelő hallgatása esetén felek úgy tekintik, hogy Megrendelő a módosítást elfogadta.

9. Záró rendelkezések

9.1. Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, amely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak, illetve közlésnek számít az e-mail küldés/váltás is, amennyiben az a Megrendelő beregisztrált e-mail címére történik.

9.2. Megrendelő és a RÉGENS kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt, amely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve amely gazdasági érdek sérelmet okozhat.

9.3.Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek - értékhatártól függően - kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve eltérő hatáskör esetén a Pp általános illetékességi szabályai irányadóak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII. törvény rendelkezéseire az irányadók.

9.4. Magatartási Kódexnek a RÉGENS nem vetette magát alá. A RÉGENS tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a hatósággal, amely döntését ajánlásnak fogadja el.

9.5. Megrendelő az alábbi szervekhez fordulhat panasz esetén:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogyasztóvédelmi ügyekben:
Budapest XI. Kerületi Járás
Hivatalvezető: Dr. Pintér Beatrix
Címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Tel: +361-8964379
E-mail: titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el:
http://ec.europa.eu/odr

9.6. Társaságunk adatai és elérhetősége:

Cégnév: Régens Zrt.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, 01-10-044363
Adószám: 12485727-2-43
Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D
Telefonszám: +36 1 205 3090
Telefax: +36 1 205 3094
E-mail: support@alrite.io
Honlap: www.regens.com
Panaszbejelentés, support: munkanapokon 9:00-16:00 között support@alrite.io
Hosting szolgáltató adatai: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44;)

Kelt: Budapest, 2020.02.03.

Frissítve: Budapest, 2024.03.05.